มี  12  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

 
เมนู อบต.บ้านกาศ
บุคลากร
งานสภา
ข้อมูล จปฐ. ปี 2562 และ ข้อมูลกชช. 2 ค
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
025476
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
73
42
367
24683
1857
1715
25476

Your IP: 3.235.11.178
2021-02-26 16:54
ประวัติความเป็นมา
ประวัติศาสตร์ชุมชน

     ตำบลบ้านกาศ มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานประมาณพุทธศักราช 1950 โดยอพยพมาจากเชียงแสนหรือหลวงพระบาง โดยได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านกาศใต้ในปัจจุบันเนื่องจากบริเวณนี้เป็นที่อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำไหลผ่าน 3 สาย คือ

1. แม่น้ำเหมืองกาด ไหลผ่านในตำบล
2. แม่น้ำแม่สาย อยู่ทางทิศใต้
3. แม่น้ำร่องแวง อยู่ทางทิศเหนือ

     และได้ขยายออกไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกไปตามลำเหมืองกาด ต่อมาในราวพุทธศักราช 2020 ราษฎรได้อพยพมาอาศัยบริเวณนี้มากขึ้น และได้มีการแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าได้มีพ่อค้าต่างม้า ต่างวัวมาพักอาศัยอยู่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่และมีจำนวนมาก และได้ยึดใต้ต้นโพธิ์เป็นตลาดเพื่อค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้า คำว่า บ้านกาด จึงเพี้ยนมาจากคำว่า ตลาด ต่อมาในสมัยจอมพล ป พิบูลย์สงคราม ได้งดการใช้พยัญชนะไทยบางตัวจึงทำให้ตัว ด หายไป และได้เปลี่ยนมาใช้ตัว ศ แทน ดังปรากฏในปัจจุบัน คือ บ้านกาศ
อาชีพหลักในสมัยนั้นคือ การทำนา ทำสวน ลักษณะพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่นา เป็นป่าไม่มีถนน มีแต่ทางเดินล้อเกวียนไปตังจังหวัดซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง มีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาวบ้านกาศในตำบลและนอกตำบล มีการท้อผ้าพื้นเมืองไว้ใช้และแลกเปลี่ยน ขายสินค้าส่วนใหญ่ผ้าที่ทอได้แก่ ผ้าขะม้า ผ้าซิ่นแหล้ เนื่องจากชุมชนบ้านกาศเป็นชุมชนที่เล็กจึงนิยมแต่งงานกันในชุมชนด้วยกันและจะเป็นเครือญาติกัน ในอดีตไม่ค่อยมีคนนอกพื้นที่มาอาศัย
ในอดีตราษฎรมีความร่วมแรง ร่วมใจในการทำงาน เช่นการก่อสร้างวัด โดยผู้ใหญ่บ้านจะป่าวประกาศให้ราษฎรช่วยกันทำงาน ส่วนการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยสมัยก่อนจะใช้วิธีลงแขกไม่มีการจ้างแรงงานอยู่ร่วมกันอย่างสงบ มีความรัก ความสามัคคี มีใจโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

นามสกุลของชาวบ้านกาศส่วนใหญ่จะขึ้นต้น หรือลงท้ายด้วยคำว่า กาศ ดังนี้

1.สุวรรณกาศ 2.กาศโอสถ 3.กาศสกุล 4.กาศเจริญ 5.เจริญกาศ 6.กาศมณี
7.มณีกาศ 8.กาศเกษม 9.อุ่นกาศ 10.กาศสมบูรณ์ 11.เมฆอากาศ ฯลฯ

วิถีชีวิตชาวบ้านกาศ

     บ้านกาศ เป็นชุมชนที่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอสูงเม่นประมาณ 11 กิโลเมตร

อดีต
     ชาวบ้านกาศ เป็นสังคมชนบทเต็มรูปแบบ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร มีวิถีการดำรงชีวิตที่เรียบง่าย พึ่งพาอาศัยกัน มีความความสามัคคีอยู่กันในระบบเครือญาติ ในการทำการเกษตรจะมีการลงแขกใช้แรงงานควายในการไถนา จึงทำให้เกิดเป็นประเพณีความเชื่อถือกันมา เช่น
1. ประเพณีแฮกนา ก่อนลงมือทำนาจะมีการแฮกนา คำว่า “ แฮก ” มาจากคำว่า “ แรก ” คือการเริ่มเพื่อให้เกิดโชค และเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี สิ่งของที่นำมาในวันแฮกนามี กล้วย อ้อย หมาก พลู ข้าวเหนียวนึ่ง (หนึ่งปั้น) ด้ายสายสิญจน์ และต๋าแหล๋ว (เฉลียว) การแฮกนาส่วนใหญ่จะทำการแฮก 9 ต้น (ถือว่าเป็นไตรสรณคมณ์) และมีหมากกำ พลูใบวางแม่ธรณี
2. ประเพณีเอาขวัญควาย หลักจากทำนาเสร็จแล้ว ชาวนาจะเอาขวัญควาย ซึ่งถือว่าควายเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณต่อเรา และใช้แรงงานในการลากไถในการทำนาเกษตรกรได้ทุบตีควาย ทำให้ควายตกใจ จึงได้มีประเพณีเอาขวัญควาย สิ่งของที่จะเอาขวัญควายมี หญ้าอ่อน หญ้าเขียว ข้าว ไก่ต้ม 1 ตัว และมีคำเอาขวัญควาย
3. ประเพณีเอาขวัญข้าว หลังจากเกี่ยวข้าวแล้ว ก่อนจะเอาข้าวเข้ายุ้งฉาง ชาวนาจะเอาขวัญข้าว ถือว่าการเก็บเกี่ยวข้าว ข้าวได้ตกกลางทุ่งนาทำให้ข้าวพลัดพรากกัน โดยให้ผู้หญิงที่มีอายุ (ผู้สูงอายุ) นำเอาสวิง และกระบุงไปทำการซ้อนขวัญข้าวในทุ่งนาเก็บข้าวแฮก (9 ต้น) นำไปไว้ในยุ้งฉางถือว่าเป็นศิริมงคล ข้าวน้ำบริบูรณ์
4. ประเพณีตานข้าวหลาม - ข้าวจี่ หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเข้ายุ้งฉางเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีประเพณีการตานข้าวหลาม - ข้าวจี่ ซึ่งมักจะทำในเดือนมกราคม โดยทำอาหารคาว – หวาน อาหารคาวที่นิยมทำคือ ขนมเส้น (ขนมจีน) แกงไก่ ส่วนอาหารหวาน จะเป็นประเภทหัวมันนึ่งคลุกน้ำตาลทราย โดยจะแบ่งไว้สำหรับถวายพระในวันรุ่งขึ้น และอีกส่วนนำไปแจกจ่ายให้กับญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ

ปัจจุบัน
    ชุมชนบ้านกาศ ได้พัฒนาเป็นสังคมกึ่งชนบทกึ่งเมือง มีวิถีการดำรงชีวิตที่เร่งรีบ บางกลุ่มจะอยู่ตัวใครตัวมัน ไม่สนใจที่จะมีส่วนร่วมในสังคม การทำนาจะใช้เครื่องจักร ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีการจ้างแรงงานเป็นส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าในปัจจุบันวิถีการดำเนินชีวิตของชาวบ้านกาศจะเปลี่ยนไป ในแต่ละเดือนมีกิจกรรมประเพณีที่จะต้องดำเนินการและถือปฏิบัติ เช่น
1. ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว-วันกตัญญูผู้สูงอายุ (ปี๋ใหม่เมือง)
2. ประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง)
3. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
4. ประเพณีกิ๋นสลาก
5. ประเพณีไม้ค้ำศรี สหลีมหาโพธิ์ (วัดหนองช้างน้ำ)
6. ประเพณีไหว้สาพระมหาชินธาตุทันใจ สะหลี(ศรี) กาศแก้วแสนเมืองมา (วัดกาศเหนือ)


  อาชีพ

ในอดีต ชาวบ้านกาศ ประกอบอาชีพทำนา หลังฤดูทำนา ผู้ชายจะออกหาปู หาปลาในคูคลอง ลำเหมืองในชุมชน ส่วนผู้หญิงอยู่บ้านทอผ้า เช่น ผ้าซิ่นแหล้ ผ้าขะม้า ผ้าทอสีคราม สำหรับตัดเสื้อ เพื่อไว้ใช้ และขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับชุมชน

ในปัจจุบัน ชาวบ้านกาศมีหลากหลายอาชีพ อาชีพเกษตรกรรมยังเป็นอาชีพหลัก เกษตรกรต้องดิ้นรนในการประกอบอาชีพ เพื่อความอยู่รอดตามเศรษฐกิจภาวะปัจจุบัน จึงมีอาชีพใหม่เกิดขึ้น เช่น ค้าขาย รับจ้าง ตัดเย็บเสื้อผ้า ปศุสัตว์ ฯลฯ
 
© Copyright 2019 Bangad Subdistrict Administrative Organization : Phrae
 Admin Page 
Design by : Design102.com.