หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงห้องรับประทานอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเกษม เชื่อมเขตติดต่อตำบลร่องกาศ บ้านม่วงเกษม ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้กักตัวในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วยโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]โครงการเรียงหินยาแนวน้ำร่องแวง หมู่ 1 บ้านกาศเหนือ ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ [ 14 ก.ย. 2564 ]ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเกษม เชื่อมตำบลร่องกาศบ้านม่วงเกษม ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ [ 14 ก.ย. 2564 ]ปรับปรุงห้องรับประทานอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 7 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด ในบริเวณสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อซื้่อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็ก 3 - 5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) [ 3 ก.ย. 2564 ]ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้นั่งปฏิบัติงาน) [ 3 ก.ย. 2564 ]ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้นั่งปฏิบัติงาน) [ 3 ก.ย. 2564 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการกำจัดวัชพืช/ผักตบชวา ห้วยร่องเเวง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้นั่งปฏิบัติงาน) [ 2 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้นั่งปฏิบัติงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564 ]ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2564 ]ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2564 ]ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2564 ]ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2564 ]ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับผู้กักตัว เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]อาหารเสริม (นม) [ 25 มิ.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู (ลำเหมืองเเสน) หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเกษม ต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ [ 16 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่บริเวณที่ทำการ อบต.บ้านกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2564 ]จ้างตรวจเช็คระยะและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอ หมายเลขมะเบียน บบ 737แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ ศลล.รูปตัวยู หมู่ที่ 3 บ้านกาศใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2564 ]จ้างจัดทำเวบไซด์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารของ อบต.บ้านกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.บ้านกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่4 บ้านม่วงเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-643-306
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10