หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.วังหงส์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.18-003 สายทางบ้านวังหงส์-พระธาตุดอยโตน หมู่ที่ 5 ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ต.ค. 2565
ทต.วังหงส์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พร.ถ.18-003 สายทางบ้านวังหงส์-พระธาตุดอยโตน หมู่ที่ 5 ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ต.ค. 2565
ทต.ห้วยหม้าย   จ้างเหมาบริการเอกชนในการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 2565
ทต.ห้วยหม้าย   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านต้นหนุน หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ต.ค. 2565
ทต.ห้วยหม้าย   จ้างเหมาบริการเอกชนในการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 2565
อบต.น้ำชำ   จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ (ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 2565
อบต.บ้านกลาง   จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 2565
อบต.ทุ่งน้าว   จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565
อบต.แดนชุมพล   ซื้อประกันภัย พรบ.รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565
อบต.บ่อเหล็กลอง   จ้างสถาบันกลางดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565
อบต.ทุ่งน้าว   จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565
อบต.น้ำชำ   เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่เดือ่น ตุลาคม 2565 - 23 กันยายน 2566 4 ต.ค. 2565
อบต.น้ำชำ   เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 กองการศึกษา (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 - 25 กันยายน 2566 4 ต.ค. 2565
อบต.แม่พุง   จ้างเหมาบริการผู้ช่วยธุรการกองช่างและงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565
อบต.แม่พุง   จ้างเหมาบริการครูผู้ช่วยสอนโรงเรียนอนุบาล ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565
อบต.บ่อเหล็กลอง   ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2565
ทต.ปากกาง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร.ถ52-136 สายวังสร้อยทอง หมู่ที่ 5 บ้านไฮสร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ต.ค. 2565
ทต.ปากกาง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นาแก ชื่อแหล่งน้ำห้วยแม่ปง หมู่ที่ 6 บ้านปากปง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ต.ค. 2565
ทต.ปากกาง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร.ถ.52-048 สายวังเคียน 2 หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ต.ค. 2565
อบต.กาญจนา   ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดกาญจนารามฯ (ปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
อบต.กาญจนา   ซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
อบต.กาญจนา   จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลสารสนเทศและงานเอกสารสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ต.ค.65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
อบต.น้ำรัด   เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำระบบดิจิตอล ยี่ห้อ FUJI XEROX Work Centre รุ่น 5335 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของหุ้นส่วนจำกัด พี.เจ. โอเอ. เซ็นเตอร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
ทต.สวนเขื่อน   ซื้ออาหารเสริมนมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสวนเขื่อน เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๑๐ กล่องๆละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
ทต.สวนเขื่อน   ซื้ออาหารเสริมนมของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสวนเขื่อน เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๐๐๘ กล่องๆละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
ทต.สวนเขื่อน   ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนในสถานศึกษาเทศบาลตำบลสวนเขื่อน ประจำงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๖๕ ถึง กันยายน ๖๖ ชนิดขวดไม่เกิน ๑๐ ลัง/เดือน ชนิดถังไม่เกิน ๓๐ ถัง/เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
อบต.บ้านกลาง   จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ ประจำเดือน ตุลาคม - มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 724
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-643-306
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10