หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง
ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่น้ำใจงาม

อุทยานลิลิตพระลอ อ.ลอง จ.แพร่

สักการะพระธาตุช่อแฮ
สิ่งศักดิ์ของจังหวัดแพร่เสริมสิริมงคล

ท่องเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติแปลกตา
วนอุทยานแพระเมืองผี

คุ้มเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ (พระยาพิริยวิไชย)
เจ้าหลวงองค์สุดท้ายผู้ครองเมืองแพร่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
อ.สูงเม่น จ.แพร่
1
2
3
4
5
   
ประวัติความเป็นมา
 
ที่ตั้ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศตั้ง
อยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 ตำบลบ้านกาศ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของอำเภอสูงเม่น ระยะห่างจากที่ว่าการ อำเภอสูงเม่น ประมาณ 10 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 7.6 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,750 ไร่
 
ภูมิประเทศ
  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย และทำการเกษตร
 
ภูมิอากาศ
  ตำบลบ้านกาศมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น สลับร้อนแห้งแล้งหรือฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู
 
จำนวนประชากร
 
ตำบลบ้านกาศ มีจำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,977 คน แยกเป็น
 
ชาย 1,378 คน คิดเป็นร้อยละ 46.29
 
หญิง 1,599 คน คิดเป็นร้อยละ 53.71
 
จำนวนครัวเรือน - ครัวเรือน
 
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 391.71 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ประวัติตำบล
ตำบลบ้านกาศมีหลักฐานการตั้งถิ่นฐาน ประมาณพุทธศักราช 1950 โดยอพยพมาจาก เชียงแสนหรือหลวงพระบางโดยได้มาตั้งถิ่น ฐานอยู่บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านกาศใต้ในปัจจุบัน เนื่องจากบริเวณนี้เป็นที่อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำ ไหลผ่าน 3 สาย คือ (แม่น้ำเหมืองกาด ,แม่น้ำแม่สาย,แม่น้ำร่องแวง)
 
และได้ขยายออกไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกไปตามลำเหมืองกาดต่อมาในราวพุทธ
ศักราช 2020 ราษฎรได้อพยพมาอาศัยบริเวณนี้มากขึ้นและได้มีการแลกเปลี่ยนค้าขาย สินค้าได้มีพ่อค้าต่างม้า ต่างวัวมาพักอาศัยอยู่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่และ มีจำนวนมากและ ได้ยึดใต้ ต้นโพธิ์เป็นตลาดเพื่อค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้า คำว่า บ้านกาด จึงเพี้ยนมาจากคำว่า ตลาด ต่อมาในสมัยจอมพล ป พิบูลย์สงคราม ได้งดการใช้พยัญชนะไทย บางตัวจึงทำให้ตัว ด หายไป และได้เปลี่ยนมาใช้ตัว ศ แทน ดังปรากฏในปัจจุบัน คือ บ้านกาศ
 
อาชีพประชากร
 
ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ปลูกข้าวโพด ปลูกผัก เป็นต้น และมีบางส่วนที่ ประกอบอาชีพรับจ้าง ปศุสัตว์ และอื่น ๆ
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ี  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  
 
 
เขตการปกครอง
 
จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองแบ่งเป็น 7 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1 บ้านกาศเหนือ 194 216 410 -  
2 บ้านกาศเหนือ 175 237 412 -
  3 บ้านกาศใต้ 278 325 603 -  
4 บ้านม่วงเกษม 191 229 420 -
  5 บ้านหนองช้างน้ำ 137 169 306 -  
6 บ้านกาศเจริญ 198 228 426 -
  7 บ้านม่วงพัฒนา 205 195 400 -  
  รวมทั้งสิ้น 1,378 1,599 2,977 -
 
** ที่มา : ข้อมูลประชากรปี 2562**
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ จ.แพร่ โทร : 054-643-306
รับเรื่องร้องเรียน โทร 081-366-2039
จำนวนผู้เข้าชม 209,958 เริ่มนับ 27 มี.ค. 2564  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10