หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกาศ
“องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
แก่ประชาชนบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
สินค้า OTOP
ในตำบลบ้านกาศ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
1
2
3
 
 
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
  ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
คู่มือประชาชน
เพื่อความอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน
 
 
นายมานะ กาศโอสถ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
 
 
 
กิจกรรม
Activities
กิจการสภา
Council
 
   
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประเภทงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 73 
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ข้อมูล ณ วันท [ 19 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 43 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 20 มกราคม 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 267 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 16 ธันวาคม 2564 [ 16 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 251 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงไหล่ทาง ถนน คสล.ทางขึ้นถนนคันคลองส่งน้ำชลประ [ 15 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างราวเหล็กกันอันตราย บริเวณหน้าบ้านนางนิภา ทอง [ 12 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสไลด์เดอร์ [ 11 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 [ 6 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 35 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเปลี่ยนหลังคารถกู้ชีพ กู้ภัย [ 22 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 28 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างจ้างเหมาพาหนะเดินทางไปศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาทำเครื่องสักการะดำหัวขอพรผู้สูงอายุแบบพื้นเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 เม.ย. 2567 ]ซื้อซื้อทรายหยาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาทำเครื่องสักการะดำหัวขอพรผู้สูงอายุแบบพื้นเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาทำเครื่องสักการะดำหัวขอพรผู้สูงอายุแบบพื้นเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]

 
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
สถานที่สำคัญ (16 ม.ค. 2567)    อ่าน 1367  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 พ.ค. 2564)    อ่าน 505  ตอบ 0  
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1642  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การตรวจวัดมลพิษรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2566 กสว. มท 0820.2/ว1623  [ 19 เม.ย. 2567 ]
กำหนดแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์และแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ ของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1628 เอกสาร  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4745-4857 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ส่งแผนการจัดประชุมเพื่อกำหนดและรับรองแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน ตำบล กพส. มท 0810.3/ว1632 จ.บึงกาฬ จ.สกลนคร จ.ร้อยเอ็ด  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4858-4915 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 เม.ย. 2567 ]
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4311  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1639  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. .... กม. มท 0804.5/ว1619  [ 19 เม.ย. 2567 ]
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4231  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการจัดเก็บข้อมูล แบบสอบถามงานวิจัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1569  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566 สน.คท. มท 0808.3/ว4041  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567) สน.บถ3. มท 0809.4/ว1389  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1397  [ 19 เม.ย. 2567 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.1/ว1614  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การพัฒนาอุทยานการเรียนรู้พะเยา (TK Park Phayao) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/47780  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การถอดบทเรียนธนาคารขยะที่โดดเด่น (Best Practice) ของจังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว1605  [ 18 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14 กค. มท 0803.4/ว1611,ว1612 รายชื่อฯ รุ่นที่ 14  [ 18 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว1613  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับตัวอย่างเมืองของประเทศญี่ปุ่นที่มีความโดดเด่นด้านการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Project for Capacity Development on Sustainable Local Revitalization) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1610  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2567 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1601 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 18 เม.ย. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว45 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1574  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1575  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1550  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4017  [ 11 เม.ย. 2567 ]
 
   
 
พร0023.6/ว166 แจ้งการจัดอบรมเรื่อง ระบบสุขาภิบาล ระบบขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจกฯ  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
พร0023.6/ว1559 การถอดบทเรียนธนาคารขยะที่โดดเด่น (Best Practice) ของจังหวัด  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
พร0023.5/ว1558 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนคม 2567 ให้แก่ อปท.  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
พร0023.4/ว165 ขอความร่วมมือ อปท.แจ้งข้อมูลผู้ประสานงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทาง QR Code ที่กำหนด  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
พร0023.4/ว164 ประชาสัมพันธ์ให้ อปท.นำแพลตฟอร์ม Traffy Fondue มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานที่เหมาะสมกับพื้นที่  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
พร0023.1/ว167 แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2567  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
พร0023.1/ว ขอเชิญประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
 แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2567  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
 แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2567  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
พร0023.5/ว1529 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.5/ว1515 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3  [ 11 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.3/ว4148 การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.6/ว162 แจ้ง อปท.เข้าร่วมประชุมพัฒนาขีดความสามารถขอเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขฯ  [ 10 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.6/ว161 แจ้ง อปท.เข้าร่วมประชุม และลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ  [ 10 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.6/ว160 แจ้ง อปท.ตอบแบบสำรวจ และส่งแบบสำรวจฯ  [ 10 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.5/ว163 แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ อปท.ประจำเดือนมีนาคม 2567  [ 10 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.5/ว159 การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกและบุตรสมาชิก ประจำปี 2567  [ 9 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.3/ว1466 การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  [ 9 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.3/ว1478 แนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ของ อปท. พุทธศักราช 2567  [ 9 เม.ย. 2567 ]  
พร0023.1/ว1455 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการบำรุงรักษาและฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
 
   
 
อบต.ตำหนักธรรม รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 18 
อบต.ไทรย้อย อบรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต.ไทรย้อย ประจำปี 2567 [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 7 
อบต.สบสาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสม [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.สบสาย องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอสูงเม่น เนื่องในวันสงกรานต์ [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยโรง [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.วังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น ขอประชาสัมพันธ์โครงการ English Camp พ.ศ.2567 [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.ห้วยโรง อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกร่่วมกันจัดกิจกรรมธนาคารใบไม้ [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.กาญจนา พิธีไหว้บูชาศาลพระภูมิ เจ้าที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 32 
อบต.กาญจนา เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 57 
อบต.ท่าข้าม ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 16 
อบต.แม่ยางร้อง วิชากว่างจะง่วงได้ไง อบต.แม่ยางร้อง [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยโรง ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 48 
อบต.แดนชุมพล นางสาวพรรณิภา ถาปะนา นายก อบต.แดนชุมพล ได้มอบหมายให้กองช่าง โดยนายศัภยา นาที นาย [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.แดนชุมพล ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ร่วมกิจกรรมงานเทศกาลสงกรานต์ [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ยางร้อง โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเขตตำบลแม่ยางร้อง ประจำปี 256 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
 
   
 


อบต.บ้านกาศ จ้างจ้างเหมาพาหนะเดินทางไปศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทต.บ้านปิน ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทต.บ้านปิน ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทต.บ้านปิน ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทต.บ้านปิน ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทต.บ้านปิน ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทต.บ้านปิน ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทต.บ้านปิน ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทต.สวนเขื่อน จ้างเหมาจัดทำตาข่ายปิดนกรอบบริเวณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสวนเขื่ [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.บ้านปิน ซ่อมแซมฝายน้ำล้น คสล.ฝาย จำนวน 4 จุด [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.น้ำชำ จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางถนน หมู่ที่ 2,15 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โด [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.ตำหนักธรรม จ้างจ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะตำบลตำหนักธรรม บ้านตำหนักธรรม หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทต.แม่จั๊วะ ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู สำหรับกองคลัง [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทต.แม่ลานนา จ้างควบคุมงานควบคุมงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยหน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสุกัญญา ห [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทต.แม่ลานนา จ้างควบคุมงานควบคุมงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยนายจำลอง หมู่ที่ 5 บ้านนาจอมขวัญ ตำ [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทต.แม่ลานนา จ้างควบคุมงานควบคุมงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาหล [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทต.แม่ลานนา จ้างควบคุมงานก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้าวัดนาแก หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลห้วยอ้อ อำเภ [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.แม่พุง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.แม่พุง จ้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งพัง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่พุง ขนาดฐานกว้าง 3.00 [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.แม่ป้าก ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก [ 18 เม.ย. 2567 ]
 
 
 
 
       
ไม้กวาดดอกหญ้า
แก้มลิงบ้านหนองช้างน้ำ
 
ผลิตภัณฑ์
Otop
สถานที่สำคัญ
Travel
 
       
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
  NAX SOLUTION
   
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 24 พ.ค. 2564
 
 
 
 
 
คำขวัญ
 
 
พระธาตุสะหลีฯเด่นสง่า บูชาพระเจ้าแสนโชค
คัมภีร์ใบลานล้ำค่า ซิ่นตามะนาว ซิ่นแล้ เป็นเอกลักษณ์
อาชีพหลักเกษตรกรรม สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
 
 
     
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-643-306
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
 
อบต.บ้านกาศ
CLICK