หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกาศ
“องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
แก่ประชาชนบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
สินค้า OTOP
ในตำบลบ้านกาศ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
1
2
3
 
 
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
  ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
คู่มือประชาชน
เพื่อความอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน
 
 
นายมานะ กาศโอสถ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
 
 
 
กิจกรรม
Activities
กิจการสภา
Council
 
   
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 20 มกราคม 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 153 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 16 ธันวาคม 2564 [ 16 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 143 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 119 
   
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 99 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 95 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 113 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


จ้างจ้างทำปฏิทินเผยแพร่ผลการดำเนินงาน อบต.บ้านกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำสถานที่พร้อมรื้อถอนสถานที่ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉ [ 23 พ.ย. 2566 ]จ้างติดตั้งเครื่องเสียงตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองช้างน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาศ [ 13 พ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2566 ]

 
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
สถานที่สำคัญ (19 ต.ค. 2566)    อ่าน 61  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 พ.ค. 2564)    อ่าน 396  ตอบ 0  
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว4948  [ 27 พ.ย. 2566 ]
การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4936  [ 27 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์ กสธ. มท 0819.3/ว4853  [ 27 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (บฉช.) รุ่นที่ 1 กสธ. มท 0819.2/ว4829  [ 27 พ.ย. 2566 ]
การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว11508  [ 24 พ.ย. 2566 ]
ขอให้ สถจ. แจ้ง อบจ. ทน. และ ทม. ในพื้นที่ดำเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมไฟล์ข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4914  [ 24 พ.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว4902 บัญชีแนบท้าย  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4906  [ 23 พ.ย. 2566 ]
แบบรายงานผล (เชิงคุณภาพ) กิจกรรมที่ 1.1.2 ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4916  [ 23 พ.ย. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 1-3 กค. มท 0803.4/ว4918 เอกสารแนบ  [ 23 พ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว4911  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 กสธ. มท 0819.2/ว4873  [ 23 พ.ย. 2566 ]
การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ กสธ. มท 0819.3/ว4884  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย กสธ. มท 0819.2/ว4830  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art Contest 2024 ครั้งที่ 13 กศ. มท 0816.4/ว4822  [ 23 พ.ย. 2566 ]
การมอบให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว90  [ 23 พ.ย. 2566 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคจอประสาทตาเสื่อมที่จำเป็นต้องฉีดยาเข้าวุ้นตา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4878  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4864  [ 22 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการับชมการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทางเว็บเพจ Facebook (ท้องถิ่นไทย) (กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น) และ (PR มหาดไทย) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4868  [ 22 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้ วิถีใหม่ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ฯ กสธ. มท 0819.2/ว4852  [ 22 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งสถานศึกษา (โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตอบแบบฟอร์มติดตามการจัดส่งและรับมอบนมโรงเรียน ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4863  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 1/2567 ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว4856 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว4859 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กศ. มท 0816.3/ว7845  [ 21 พ.ย. 2566 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว4854  [ 21 พ.ย. 2566 ]
 
   
 
พร0023.5/ว4602 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.3/ว4599 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.5/ว4573 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้สนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ อปท.ประจำปีงงประมาณ 2567  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.5/ว4574 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 เพิ่มเติม  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.4/ว4586 แนวทางการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีให้มีผลในวันครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.4/ว4585 ขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีกล่าวอ้างว่าหน่วยงานของรัฐดำเนินโครงการบรรเทาภัยแล้งและน้ำท่วมลุกล้ำที่ดินของประชาชน  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.4/ว4568 การลงข้อมูลในระบบ Smart Law คลังข้อบัญญัติท้องถิ่น  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.3/ว4580 การดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมของ อปท.  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.3/ว4559 หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อดำเนินกิจการอื่น  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.3/ว4558 การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.2/ว4563 แจ้งมติที่ประชุม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 11/2566  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.2/ว4561 ประกาศกำหนดหลักเณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต.ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.2566  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.2/ว4560 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.2/ว4565 การเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชฯและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.6/ว564 ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดหรือผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดงานประชุมวิชาการฯ  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.6/ว561 แจ้งประชาสัมพันธ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 3  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.6/ว562 แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ตาม วันเวลาดังกล่าว ผ่านระบบ conference  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.5/ว4547 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.ประจำเดือนตุลาคม 2566  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.5/ว4534 ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของ อปท.  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
พร0023.2/ว563 แจ้ง อปท.ตรวจสอบรายชื่อ(ที่แนบมาพร้อมนี้) และแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบ เพื่อมารับประกาศนียบัตรฯ  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
 
   
 
อบต.แดนชุมพล หน่วยกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล #รับแจ้งเหตุเหตุ : ศูนย์รับแจ้งเห [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองม่วงไข่ การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ ครั้งที่ 1/2567 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ป้าก งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ช่อแฮ โรงเรียนอนุบาล ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการโรงเรียนพอเพียง ท้องถิ่ [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านหนุน ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (เฉพาะ [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งแล้ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง เรื่อง การประชาสัมพันธ์การออกสำรวจ ป้าย/ร้าน [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านปิน ร่วมพิธีเปิดงานสืบสานประเพณี ลอยกระทงบ้านปิน ประจำปี 2566 และชมการแสดงเปิดงานขอ [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านปิน ร่วมชมขบวนแห่ ของชุมชน 12 ขบวน ณ บริเวณหน้าศาลเจ้าเก่าป้องเฒ่ากรุง [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ยางร้อง ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ สปสช.ระดับท้องที่ ครั้งที่ 1/2567 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ป่าแดง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่ยางร้อง ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ สปสช.ระดับท้องที่ ครั้งที่ 1/2567 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.แดนชุมพล #หน่วยกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล #รับแจ้งเหตุเหตุ : ศูนย์รับแจ้งเ [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.แดนชุมพล องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดนชุมพลดำเนินกิจกรร [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.แดนชุมพล องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพลร่วมกับอำเภอสอง ทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน ปร [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่ป้าก สำรวจการขุดลอกสระน้ำศูนย์ชาวเขา บ้านโป่ง หมู่ที่ 1 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
 
   
 


อบต.บ้านหนุน ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.สูงเม่น จ้างเหมาทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติ บ้านโตนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.บ้านปิน งานซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยมะขามป้อม ขุดวางท่อคอนกรีต ทดแทนของเดิมเนื่องจากอุทกภ [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.ท่าข้าม จ้างเหมาทำความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุประปา จำนวน 4 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.แม่พุง จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทาง พร 2048 แยกทางหลวงหมายเลข 1124 - บ้านขุ [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.แม่พุง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ จำ [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.แม่พุง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 5006 แพร่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ [ 29 พ.ย. 2566 ]


ทต.แม่คำมี ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท [ 29 พ.ย. 2566 ]


ทต.แม่คำมี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง สำหรับภาคเรียนที่ 2/ [ 29 พ.ย. 2566 ]


ทต.ช่อแฮ ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้านและสำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ เดือ [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.ต้าผามอก ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วย [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.ต้าผามอก ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วย [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.หัวทุ่ง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.แดนชุมพล จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาวิทยุสื่อสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 464-45-0010 จำนวน 1 เครื่อง โด [ 28 พ.ย. 2566 ]


อบต.สูงเม่น จ้างต่อเติมอาคารที่จอดรถ อบต.สูงเม่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]


อบต.แม่เกิ๋ง จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมตลิ่งลำห้วยแม่สิน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]


ทต.บ้านปิน จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]


ทต.บ้านปิน จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]


ทต.สอง ซื้อทราย Temephos เปอร์เซ็น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]


อบต.ทุ่งน้าว ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]
 
 
 
 
       
กลุ่มแปรรูปอาหาร หมู่ที่ 5 บ้านหนองช้างน้ำ
แก้มลิงบ้านหนองช้างน้ำ
 
ผลิตภัณฑ์
Otop
สถานที่สำคัญ
Travel
 
       
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
  NAX SOLUTION
   
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 24 พ.ค. 2564
 
 
 
 
 
คำขวัญ
 
 
พระธาตุสะหลีฯเด่นสง่า บูชาพระเจ้าแสนโชค
คัมภีร์ใบลานล้ำค่า ซิ่นตามะนาว ซิ่นแล้ เป็นเอกลักษณ์
อาชีพหลักเกษตรกรรม สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-643-306
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
 
อบต.บ้านกาศ
CLICK