หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.bangad-phrae.go.th... https://www.bangad-phrae.go.th... https://www.bangad-phrae.go.th... https://www.bangad-phrae.go.th... https://www.bangad-phrae.go.th...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.bangad-phrae.go.th... https://www.bangad-phrae.go.th...
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.bangad-phrae.go.th...
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.bangad-phrae.go.th... https://www.bangad-phrae.go.th...
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.bangad-phrae.go.th...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.bangad-phrae.go.th... https://www.bangad-phrae.go.th... https://www.bangad-phrae.go.th... https://www.bangad-phrae.go.th...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.bangad-phrae.go.th... https://www.bangad-phrae.go.th... https://www.bangad-phrae.go.th...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.bangad-phrae.go.th...
o9 Social Network https://www.bangad-phrae.go.th... https://www.facebook.com/profi...
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.bangad-phrae.go.th...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.bangad-phrae.go.th...
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.bangad-phrae.go.th... https://www.bangad-phrae.go.th...
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.bangad-phrae.go.th... เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศwww.bangad-phrae.go.thหน้าหลักรายงานรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 25651) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม หน้า 27-35  2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ หน้า 21-26  3) ปัญหา/อุปสรรค หน้า 36  4) ข้อเสนอแนะ หน้า 36
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.bangad-phrae.go.th...
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.bangad-phrae.go.th...
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.bangad-phrae.go.th...
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.bangad-phrae.go.th...
o18 E-Service https://www.bangad-phrae.go.th... อยู่หน้าหลักด้านล่าง หัวข้อ
1.แบบขอใช้ห้องประชุม อบต.บ้านกาศ
2.แบบแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ อบต.บ้านกาศ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.bangad-phrae.go.th... https://www.bangad-phrae.go.th... https://www.bangad-phrae.go.th... https://www.bangad-phrae.go.th...
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.bangad-phrae.go.th... https://www.bangad-phrae.go.th...
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.bangad-phrae.go.th...
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.bangad-phrae.go.th...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.bangad-phrae.go.th...
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.bangad-phrae.go.th...
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.bangad-phrae.go.th...
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.bangad-phrae.go.th...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.bangad-phrae.go.th...
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.bangad-phrae.go.th...
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.bangad-phrae.go.th...
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.bangad-phrae.go.th...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.bangad-phrae.go.th...
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.bangad-phrae.go.th...
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.bangad-phrae.go.th...
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.bangad-phrae.go.th... https://www.bangad-phrae.go.th...
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.bangad-phrae.go.th...
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-643-306
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10