หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 
 
สมาชิกสภา
 


นายสถิตย์ เรือนคำ
ประธานสภา อบต.บ้านกาศ
โทร : 0950955633
 


นายสุวิทย์ กาศโอสถ
รองประธานสภา อบต.บ้านกาศ
โทร : 0816739554


นายณฐภณ ปราบโรค
เลขานุการสภา อบต.บ้านกาศ
โทร : 0897588181
 
สมาชิกสภา
 


นายนิตย์ วรรณสมพร
สมาชิกสภา อบต.บ้านกาศ ม.1
โทร : 0873039263


นางนงเยาว์ เจริญกาศ
สมาชิกสภา อบต.บ้านกาศ ม.1
โทร : 0864341588


นางนันทิยา อุ่นกาศ
สมาชิกสภา อบต.บ้านกาศ ม.2
โทร : 0875229486


นายมานพ วิเศษกาศ
สมาชิกสภา อบต.บ้านกาศ ม.3
โทร : 0813866145


นางยุพิน กวางกระโดด
สมาชิกสภา อบต.บ้านกาศ ม.5
โทร : 0825644613


นางนิตยา มณีกาศ
สมาชิกสภา อบต.บ้านกาศ ม.4
โทร : 0911407371


นายเสวียน กาศวิบูลย์
สมาชิกสภา อบต.บ้านกาศ ม.5
โทร : 0981472377


นายประทีป ใจเย็น
สมาชิกสภา อบต.บ้านกาศ ม.6
โทร : 0882677764


นางนิตยา กาศลังกา
สมาชิกสภา อบต.บ้านกาศ ม.6
โทร : 0891403288


นายทองยิ่ง ผูกจิต
สมาชิกสภา อบต.บ้านกาศ ม.7
โทร : 0657457966


นายสินทร ศรีใจวงศ์
สมาชิกสภา อบต.บ้านกาศ ม.7
โทร : 0637797447
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-643-306
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10