หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 
 
ประกาศ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 8/2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ เรื่อง รับโอนผู้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 21 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4/2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ประกวดคำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ [ 9 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ประจำปีการศึกษา 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เรือง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 [ 17 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เรื่อง การมอบหมายอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมของสถานศึกษา [ 12 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เรื่อง กำหนดมาตรการและแนวทางการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ [ 1 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองนำ้มันเชื่อเพลิงรถราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยังชีพผู้สูงอายุ [ 23 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 23 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 23 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 23 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีป้าย [ 23 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 23 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 23 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนการเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาของ ศพด.อบต.บ้านกาศ [ 23 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในที่ทำการ อบต.บ้านกาศ [ 23 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)     2   
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
   
  NAX SOLUTION
   
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-643-306
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10