หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 27 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 27 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ผังงาน ภาษีป้าย [ 27 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ผังงาน การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 27 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
ผัง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 27 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ผัง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 27 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ผัง การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 27 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ผัง การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 27 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ผัง การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 27 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ผัง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 27 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
คู่มือบริการประชาชน อบต.บ้านกาศ 9 กระบวนงาน [ 27 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ [ 27 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา [ 27 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
การรับชำระภาษีป้าย [ 27 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 27 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 27 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงาน อบต. [ 27 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)  
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
   
  NAX SOLUTION
   
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-643-306
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10