หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 
 
คู่มือประชาชน
 
 

แบบคำร้องลงทะเบียนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด(แบบ ดร.1)


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / แบบคำขอลงทะเบียน


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ/ แบบคำ


แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป


การรับชำระภาษีป้าย / แบบคำขอลงทะเบียน


การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


การจดทะเบียนพาณิชย์ / แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์


การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การกำจัดสิ่งปฏิบกูลและมูลฝอย


แบบคำร้องขอนำอุปโภค บริโภค


แบบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ


แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.2)


คำร้องสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 
  (1)  
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
   
  NAX SOLUTION
   
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-643-306
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10