หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 
 
บุคลากร
 


นายณฐภณ ปราบโรค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
089-758-8181
 
สำนักปลัด
 


นางพลับพลึง บุญญารัตนานุสรณ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.บ้านกาศ
โทร : 0864216760


นายเชิดชัย เรืองรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
โทร : 0838068074


นายทัศน์พล หมั่นเรียน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 0864381467


นางสาวประทานพร สุดแดน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0961424566


นายเอกชัย แก้วเขียว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0814360832


นางสาวสุชาธิณี แสนคำแก้ว
นักวิชาการศึกษา
โทร : 0918520591


นางอำพร มาตรแม้น
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0848081632


นางสาวิตรี กาซ้อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0864289900


นายยุพราช สีชมภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0861172250


นางสาวรัษดาภรณ์ ธะนะวัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0871795977


นายศรายุทธ สีชมภู
นักการภารโรง
โทร : 0833233695


นายณภัทร กาศโอสถ
พนักงานขับรถ
โทร : 0843785785


นางกัลยา เขียวชื่น
คนงานจ้างเหมาทำความสะอาด
โทร : 0997293243
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-643-306
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10