หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/คำขวัญ
 
 
วิสัยทัศน์
 
“ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
แก่ประชาชนบนพื้นฐานของ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
 
 
 
พันธกิจ
 
    พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
    พัฒนาเศรษฐกิจให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
    พัฒนาการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และทะนุบำรุงศาสนาและส่งเสริมการกีฬา
    ป้องกันและควบคุมโรคระบาด โรคติดต่อ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนและสิ่งเสพติด การดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกช่วงวัย
    จัดสวัสดิการ ช่วยเหลือดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของชุมชน
    พัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    เผยแพร่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม บริหารจัดการภายใต้
หลักธรรมาภิบาลและพัฒนาจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
    พัฒนาความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลบ้านกาศ
 
 
 
ยุทธศาสตร์
 
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
    การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    การพัฒนาด้านสังคม
    การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
    การพัฒนาด้านความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของบ้านกาศ
 
 
คำขวัญ
 
บ้านกาศน่าอยู่ เคียงคู่เกษตรกรรม
งามล้ำพระธาตุสะหรี หัตถกรรมดีไม้กวาด
ตลาดสดประจำถิ่น ผ้าซิ่นเนื้อดา
ประเพณีตานสลาก หลากหลายวัฒนธรรม
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-643-306
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10