หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง
ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่น้ำใจงาม

อุทยานลิลิตพระลอ อ.ลอง จ.แพร่

สักการะพระธาตุช่อแฮ
สิ่งศักดิ์ของจังหวัดแพร่เสริมสิริมงคล

ท่องเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติแปลกตา
วนอุทยานแพระเมืองผี

คุ้มเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ (พระยาพิริยวิไชย)
เจ้าหลวงองค์สุดท้ายผู้ครองเมืองแพร่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
อ.สูงเม่น จ.แพร่
1
2
3
4
5
   
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
  วิสัยทัศน์
 

" แหล่งวัฒนธรรมล้านนาการศึกษาเป็นยอดปลอดมลพิษ

พิชิตปัญหาความยากจนชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน "

 
  คำขวัญ
 
"บ้านกาศน่าอยู่ เคียงคู่เกษตรกรรม
งามล้ำพระธาตุสะหลี หัตถกรรมดีไม้กวาด
ตลาดสดประจำถิ่น ผ้าซิ่นเนื้อดา
ประเพณีตานสลาก หลากหลายวัฒนธรรน"
 
  พันธกิจ
 
 
ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
 
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
 
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ
 
จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
 
จัดให้มีและบำรุงรักษา ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
 
อนุรักษ์ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
 
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย
 
  ยุทธศาสตร์การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
 
  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกีฬา
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ วัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงงานพิธีวันสำคัญๆ ตามหลักสากล
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ จ.แพร่ โทร : 054-643-306
รับเรื่องร้องเรียน โทร 081-366-2039
จำนวนผู้เข้าชม 209,805 เริ่มนับ 27 มี.ค. 2564  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10